КРЪГЛИ, КВАДРАТНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ И ШЕСТОСТЕННИ ПРЪТИ

КРЪГЛИ, КВАДРАТНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ И ШЕСТОСТЕННИ ПРЪТИ

КРЪГЛИ, КВАДРАТНИ, ПРАВОЪГЪЛНИ И ШЕСТОСТЕННИ ПРЪТИ

 

ИМЕ

КРЪГЛИ ПРЪТИ

размери
d [mm]
5 ИЗТЕГЛЕНИ
6 ИЗТЕГЛЕНИ
8 ИЗТЕГЛЕНИ
10
12
14
15
20
25
30
35
38
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
220
240
260
280
300
320-400
b [mm]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Сплав
EN-AW 6xxx
EN-AW 6xxx
EN-AW 6xxx
EN-AW 6xxx
EN-AW 2xxx
EN-AW 2xxx
EN-AW 6xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
EN-AW 6xxx, 7xxx
ТЕМПЕРИРАНЕ
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6
T6, T4
T6
T6, T4
T6
T6, T4
T6
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6
T6, T4
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
тегло кг/ПРЪТИ
0.055
0.079
0.141
0.220
0.317
0.431
0.495
0.879
1.374
1.978
2.693
3.174
3.517
4.451
5.495
6.649
7.913
9.287
10.770
12.364
14.067
15.881
17.804
21.980
26.596
31.651
34.344
37.146
43.081
49.455
56.269
63.522
71.215
87.920
106.383
132.469
148.585
172.323
197.820
 
ИМЕ

ПРАВОЪГЪЛНИ ПРЪТИ

размери
d [mm]
15
15
20
20
25
25
30
30
30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
60
60
70
80
80
100
100
120
120
200-300
b [mm]
3
5
3
5
3
5
3
5
6
8
10
3
5
10
20
5
10
30
10
20
5
10
20
10
20
10
20
10-20
l [mm]
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Сплав
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
ЗАКАЛЯВАНЕ
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
тегло кг/ПРЪТИ
0.122
0.203
0.162
0.270
0.203
0.338
0.243
0.405
0.486
0.648
0.810
0.324
0.540
1.080
2.160
0.675
1.350
4.050
1.620
3.240
0.945
2.160
4.320
2.700
5.400
3.240
6.480
 
ИМЕ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

размери
d [mm]
20
25
30
40
50
60
80
100
b [mm]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Сплав
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
EN-AW 6xxx, 2xxx
ЗАКАЛЯВАНЕ
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
T6, T4
тегло кг/ПРЪТИ
1.120
1.750
2.520
4.480
7.000
10.080
17.920
28.000
ИМЕ

ШЕСТОСТЕННИ ПРЪТИ

размери
d [mm]
19
22
24
27
30
b [mm]
3000
3000
3000
3000
3000
Сплав
EN-AW 2007
EN-AW 2007
EN-AW 2007
EN-AW 2007
EN-AW 2007
ЗАКАЛЯВАНЕ
T4
T4
T4
T4
T4
тегло кг/ПРЪТИ
0.875
1.194
1.397
1.779
2.182