Валцовани медни продукти

Валцовани медни продукти

Валцовани медни продукти

Технологията за производство на медни валцовани продукти е процесът на студено валцоване. Използваната сплав варира в зависимост от приложението. 
Предимството на сплав Cu-DHP е, че има добри механични свойства, Cu-ETP сплавта често се използва поради добрата ел. проводимост.