Алуминиеви тръби

Алуминиеви тръби

Алуминиеви тръби

Сплав: 6060 T6, AlMgSi0,5

Стандартна дължина: 6000 мм (могат да бъдат нарязани по заявени размери)

Химически състав съгласно: EN 573-3.

Механични свойства съгласно: EN 755-2.

Свойства и характеристики:

 • средна твърдост
 • добри свойства при заваряване
 • добри анодизиращи свойства
 • антикорозионност
 • добро раздробяване

Области на приложение:

 • автомобилната индустрия
 • телекомуникации
 • финна механика
 • производство на врати и прозорци
 • производство на мебели
 • производство на реклами

 

 


 
ИМЕ

Кръгли пръти

размери
d [mm]
6 ИЗТЕГЛЕНИ
8 ИЗТЕГЛЕНИ
10 ИЗТЕГЛЕНИ
12
14
16
18
20
22
25
30
30
32
35
40
40
45
50
60
60
70
76
80
90
100
130
b [mm]
1
1
1
1
2
2
1.5
1.5
1.5
1.5
2
5
2
2
2
5
2
2
2
4
2
2
3
3
4
5
L [mm]
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Сплав
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
Състояние
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
тегло кг/брой
0.046
0.065
0.084
0.104
0.227
0.265
0.231
0.259
0.288
0.330
0.529
1.181
0.567
0.618
0.713
1.654
0.807
0.902
1.091
2.095
1.280
1.393
2.183
2.467
3.629
5.906

Области на приложение:

 • автомобилната индустрия
 • телекомуникации
 • производство на мебели
 • производство на реклами
 • металообработка
 • скелета
 • строителстото
 • декорации

! Важно!

По запитване можем да доставим и други размери, както и сплав EN AW-6063.
Допълнителна услуга: тръби нарязани по заявен размер.

ИМЕ

ПРАВОЪГЪЛНИ
ПРЪТИ

размери
d [mm]
20
30
30
40
40
40
40
40
50
50
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
100
b [mm]
10
15
20
20
20
20
30
30
30
30
20
30
30
30
40
40
40
20
40
60
50
g [mm]
2
2
2
1.5
2
3
2
3
2
3
2
2
3
4
2
3
4
2
2.5
2
3
L [mm]
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Сплав
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
Състояние
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
тегло кг/брой
0.281
0.443
0.497
0.462
0.605
0.875
0.713
1.037
0.821
1.199
0.821
0.929
1.361
1.771
1.037
1.523
1.987
1.037
1.553
1.469
2.333
ИМЕ

КВАДРАТНИ ПРЪТИ

размери
d [mm]
15
20
20
25
25
30
30
35
40
40
50
50
60
60
80
100
b [mm]
1.5
1.5
2
2
3
2
3
2
2
3
2
3
3
4
3
4
L [mm]
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Сплав
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
EN-AW 6060
Състояние
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T6
тегло кг/ml.
0.219
0.300
0.389
0.480
0.713
0.605
0.923
0.713
0.821
1.199
1.037
1.523
1.847
2.419
2.495
4.147

! Важно!

По запитване можем да доставим и други размери, както и сплав EN AW-6063.
Допълнителна услуга: тръби нарязани по заявен размер.