Tolerancije na perpendikularnost

Tolerancije na perpendikularnost

Tolerancije na perpendikularnost  za table, trake, laminirane ploče na hladno EN 485-4

Dimenzije u milimetrima

Precizirana dužina Precizirana širina Tolerancija na perpendikularnost za preciziranu širinu
Preko Do uključujući Do 1000 uključujući Preko 1000 do 1500 uključujući Preko 1500 do 2000 uključujući /th> Preko 2000 do 3500 uključujući
- 1000 ≤6 4
- 1000 > 6 5
1000 2000 ≤6 4 5 6
1000 2000 > 6 6 7 8
2000 3000 ≤6 5 5 7 8
2000 3000 > 6 7 7 9 10
3000 5000 ≤6 6 8 8 10
3000 5000 > 6 8 10 10 12
5000 15000 ≤6 10 10 12 12
5000 15000 >6 12 12 15 15

Tolerancija na perpendikularnost ivica za table i debele table precizirana je u tabeli.

Tolerancija na perpendikularnost ivica predstavlja se kao maksimalna prihvaćena razlika između dužina dijagonala.

Merenje perpendikularnosti