Tolerancija na debljinu za table, trake, laminirane ploče na hladno

Tolerancija na debljinu za table, trake, laminirane ploče na hladno

Tolerancija na debljinu za table, trake, laminirane ploče na hladno EN 485-4

Grupe legure

  • Grupe I: 1050A, 3003,5005
  • Grupe II: 2017 A ,5052,5083,5754,6082,7021,7075
Dimenzije u milimetrima
Tolerancija na debljine za preciziranu širinu
Precizirana širina Do 1000 uključujući Preko 1000 do 1250 uključujući Preko 1250 do 1600 uključujući Preko 1600 do 2000 uključujući Preko 2000 do 2500 uključujući Preko 3000 do 3500 uključujući
Preko Uključeno i do Grupe legure Grupe legure Grupe legure Grupe legure Grupe legure Grupe legure Grupe legure
    I II I II I II I II I - II I - II I - II
0,20 0,4 ± 0,02 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,06 - - - - -
0,4 0,5 ± 0,03 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,10 - -
0,5 0,6 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,11 - -
0,6 0,8 ± 0,03 ± 0,04 ± 0,06 ± 0,07 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,12 - - .
0,8 1,0 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,13 - -
1,0 1,2 ± 0,04 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,14 - -
1,2 1,5 ± 0,05 ± 0,07 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,11 ± 0,14 *± 0,16 -  
1,5 1,8 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,17 -  
1,8 2 ± 0,06 ± 0,09 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,12 ± 0,14 ± 0,14 ± 0,16 ± 0,19 - -
2 2,5 ± 0,07 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,14 ± 0,13 ± 0,15 ± 0,15 ± 0,17 ± 0,20 - -
2,5 3,0 ± 0,08 ± 0,11 ± 0,13 ± 0,15 ± 0,15 ± 0,17 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,23 - -
3,0 3,5 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,15 ± 0,17 ± 0,17 ± 0,19 ± 0,18 ± 0,20 ± 0,24 - -
3,5 4,0 ± 0,15 ± 0,20 ± 0,22 ± 0,23 ± 0,25 ± 0,34 ± 0,38
4,0 5,0 ± 0,18 ± 0,22 ± 0,24 ± 0,25 ± 0,29 ± 0,36 ± 0,42
5,0 6,0 ± 0,20 ± 0,24 ± 0,25 ± 0,26 ± 0,32 ± 0,40 ± 0,46
6,0 8,0 ± 0,24 ± 0,30 ± 0,31 ± 0,32 ± 0,38 ± 0,44 ± 0,50
8,0 10,0 ± 0,27 ± 0,33 ± 0,36 ± 0,38 ± 0,44 ± 0,50 ± 0,56
10 12 ± 0,32 ± 0,38 ± 0,40 ± 0,41 ± 0,47 ± 0,53 ± 0,59
12 15 ± 0,36 ± 0,42 ± 0,43 ± 0,45 ± 0,51 ± 0,57 ± 0,63
15 20 ± 0,36 ± 0,44 ± 0,46 ± 0,48 ± 0,54 ± 0,60 ± 0,66
20 25 ± 0,40 ± 0,46 ± 0,48 ± 0,50 ± 0,56 ± 0,62 ± 0,68
25 30 ± 0,45 ± 0,50 ± 0,53 ± 0,55 ± 0,60 ± 0,65 ± 0,70
30 40 ± 0,50 ± 0,55 ± 0,58 ± 0,60 ± 0,65 ± 0,70 ± 0,75
40 50 ± 0,55 ± 0,60 ± 0,63 ± 0,65 ± 0,70 ± 0,75 ± 0,80