Tolerancija na širinu za trake

Tolerancija na širinu za trake

Tolerancija na širinu za trake
Dimenzije u milimetrima
Precizirana širina Tolerancija na širinu za jednu preciziranu širinu
Preko Do uključujući Do 100 uključujući Preko 100 do 300 uključujući Preko 300 do 500 uključujući Preko 500 do 12500 uključujući Preko 1250 do 1650 uključujući Preko 1650 do 2600 uključujući
0,20 0,6 +0,3 + 0,4 + 0,6 + 1,5 + 2,5 + 3
0,6 1,0 + 0,3 + 0,5 + 1 + 1,5 + 2,5 + 3
1,0 2,0 + 0,4 + 0,7 + 1,2 + 2 + 2,5 + 3
2,0 3,0 + 1 + 1 + 1.5 + 2 + 2,5 + 4
3,0 5,0 + 1.5 + 2 + 3 + 3 + 5
Tolerancija na širinu za table i debele table
Dimenzije u milimetrima
Precizirana širina Tolerancija na širinu za jednu preciziranu širinu
Preko Do uključujući Do 500 uključujući Preko 500 do 1250 uključujući Preko 1250 do 2000 uključujući Preko 2000 do 3000 uključujući Preko 3000 do 3500 uključujući
0,20 3,0 + 1,5 + 3 + 4 + 5
3,0 6,0 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8
6,0 50 + 4 + 5 + 5 + 8 + 8
Tolerancija na dužinu za table i debele table
Dimenzije u milimetrima
Precizirana širina Tolerancija na dužini za preciziranu dužinu
Preko Do uključujući Do 1000 uključujući Preko 1000 do 2000 uključujući Preko 2000 do 3000 uključujući Preko 3000 do 5000 uključujući Preko 5000
0,20 3,0 + 3 + 4 + 6 + 8 +0,2% iz precizirane dužine
3,0 6,0 + 4 + 6 + 8 + 10 +0,2% iz precizirane dužine ;
6,0 50 + 6 + 8 + 10 + 10 +0,2% iz precizirane dužine