Ravne bakarne šipke(flahovi)

BAKARNE RAVNE ŠIPKE

Prednosti upotrebljivanja:

 • Odlična elektroprovodljivost
 • Dobro se obradjuje
 • Može da se presuje
 • Može da se izvlači
 • Visok stepen otpornosti na koroziju

Oblasti gde se najčešće upotrebljava:

 • Komunikacije
 • Automatizacija
 • Dekorativni delovi
 • Spoljašne i unutrašnje fasade
 • Prehrambena industrija
 • Niskogradnja-pokrivanje krovova, proizvodnja kazana
 • Strukture(hidraulični sistemi)

Cu-PHC(Se-Cu) je legura koja je maximalno hemijski čista, malo fosfora sadrži i ne sadrži kiseonik. Električna provodljivost je odlična, dobra toplotna provodljivost, lako se lepi i zavaruje i otporna je na kiseonik. I toplo i hladno jednako se dobro obradjuje. Ima jako dobru otpornost na koroziju(jednako dobru otpornost na vodu i vazduh(i u industrijskim centrima isto). Cu-PHC leguri je bolja elektro provodljivost nego Cu-HPC leguri. Ova legura je u Americi registrovana kao antimikrobiološka.

LEGURE: EN - Cu-ETP (E-Cu) LEGURA; EN CW 004A; UNS C11000
Sadržaj
Upotreba
Karakteristike
Mogući oblici
Cu >= 99.90 %, Oxigen 0.005 .... 0.040 %
Prvenstveno se tamo upotrebljava gde je potrebna dobra elektro sprovodljivosttamo gde ima potrebe za zavarivanjem ili kazani pod pritiskom takodje.

 

Cu ETP legura sadrži kiseonik, tako da ima odlična elektricnu provodljivost, kao termo provodljivost.  

 

Okrugle i ravne šipke, trake i ploče
NAZIV

BAKARNE RAVNE ŠIPKE

Legure: Cu-ETP
Stanje: R250

Maximalna širina:
200 mm


Maximalna debljina:
40 mm

DIMENZIJE
b [mm]
20
20
20
20
20
25
25
30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
50
60
60
60
60
80
80
80
100
100
100
100
120
120
160
d [mm]
3
4
5
6
10
3
5
5
8
10
5
8
10
12
5
8
10
5
8
10
12
5
8
10
12
15
5
8
10
30
5
8
10
l [mm]
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
TEŽINA  kg/m
0.53
0.72
0.89
1.07
1.78
0.67
1,12
1.34
2.15
2.68
1.78
2.86
3.58
4.29
2.24
3.57
4.47
4.47
6.70
2.68
4.29
5.36
16.10
3.57
5.72
7.15
4.47
8.94
10.73
17,88
10.73
12.87
14.30
NAZIV

BAKARNE KVADTRATNA ŠIPKA

Legure: Cu-ETP
Stanje: R250

DIMENZIJE
dxd [mm]
12x12
15x15
20x20
30x30
40x40
45x45
50x50
55x55
60x60
l [mm]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
TEŽINA  kg/m
1.29
2.01
3.57
8.05
14.30
18.10
22.35
27.04
32.18
kalkulator tezine