Bakarne cevi

BAKARNE CEVI (Sf-Cu)

Prednosti proizvoda:

  • Dobra toplotna provodljivost
  • Dobro za zavarivanje
  • Hladno se dobro oblikuje(proširivanje, obrada ivica itd)
  • Dobra otpornost na koroziju

Oblasti gde se najčešće koristi:

  • Prevoz tečnosti,gasova,pare
  • Proizvodnja kočionih cevi
  • Proizvodnja  ukrasnih delova
  • Sa velikim procentom čistog bakra koristi se u proizvodnji električnih kablova

Hladnim presovanjem i vučenjem dobija se različita tvrdoća, u vidu kotura proizvedena.

Cevi odlikuju velika preciznost,i dobar spoljni kvalitet(npr.za lekarske ordinacije), sa zatvorenim krajevima ih proizvode.

Cevi sa većim sadržajem fosfora mogu se zagrevati, zavarivati, u tvrdom stanju mogu se obradjivati ivice, razvlačiti.

Kod sistema za vodovod i grejanje se mnogo upotrebljava. Zbog uštede troškova u kombinaciji sa plastikom se proizvode cevi sa tankim zidom(0,4mm) za ovu namenu.

NAZIV
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
BAKARNE CEVI
STANDARD
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
EN 12449, EN 13600
LEGURE
Cu-DHP, Cu-ETP
6Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
Cu-DHP, Cu-ETP
STANJE
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko, polutvrdo, teško (Debljina max. 50 mm)
meko
SPOLJNI PREČNIK(mm)
po šipka
6 - 8
8 - 20
20 - 38
38 - 55
16 - 25
25 - 60
60 - 80
la colac
6 - 22
DEBLJINA ZIDA(mm)
po šipka
0.8 - 1.5
0.8 - 3.0
0.8 - 2.5
1.5 - 3.5
2.0 - 3.0*
2.0 - 5.0*
2.5 - 6.0
la colac
0.8 - 2.0

*Dužina max. 5000mm.

NAZIV
PRESOVANE BAKARNE ČEVI
STANDARD
EN 12449, EN 13600
LEGURE
Cu-DHP, Cu-ETP
STANJE
60 -160
SPOLJNI PREČNIK (mm)
min. 30
DEBLJINA ZIDA (mm)
15 - 35
kalkulator tezine