Bakarne šipke

Bakarne šipke (SE-Cu, E-Cu)

Prednosti upotrebljivanja:

  • Odlična toplotna provodljivost
  • Može da se lepi i da se vari
  • Odlična mogućnost obrade i hladno
  • Odlikuje se odličnom otpornošću na koroziju

 

Zahvaljujući odličnoj elektro i termoprovodljivosti idealna sirovina u elektroindustriji.

Koristi se za proizvodnju opreme i kovanih delova

Oblasti gde se najčešće koristi:

  • Oprema
  • Kovani delovi.
LEGURE: EN - Cu-ETP (E-Cu) LEGURA; EN CW 004A; UNS C11000
Sadržaj
Upotreba
Karakteristike
Mogući oblici
Cu >= 99.90 %, Oxigen 0.005 .... 0.040 %
Prvenstveno se tamo upotrebljava gde je potrebna dobra elektro sprovodljivosttamo gde ima potrebe za zavarivanjem ili kazani pod pritiskom takodje.

 

Cu ETP legura sadrži kiseonik,tako da ima odlična elektricnu provodljivost,kao termo provodljivost.  

 

Okrugle i ravne šipke, trake i ploče
NAZIV

BAKARNE OKRUGLE ŠIPKE

Legura: Cu-ETP
Stanje: R250

Specificna težina:
8.94 g/cm3


Narudžba većih dimenzija
(max. 160 mm)

DIMENZIJE
d [mm
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
l [mm]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
TEŽINA kg/ml
0.45
0.70
1.01
1.37
1,57
1.79
2.27
2.81
3.40
4.39
6.32
8.60
11.23
14.21
17.54
21.23
25.26
kalkulator tezine