Mi lehet a közös pont a színesfém és a vizigótok között Székelyudvarhelyen?

Mi lehet a közös pont a színesfém és a vizigótok között Székelyudvarhelyen?

A Küküllők, a Maros és az Olt völgyeiben régészeti leletek bizonyítják, hogy a népvándorláskori germán eredetű vizigótok és szövetségeseik sűrű településhálózata jött létre a Kr.u. 4. századra. A vizigótok erdélyi korszakának a hunok előre nyomulása vetett véget, amikor egy részük Róma fele menekül, és 418-ban egy államalakulatot hoztak létre az addig Nyugat-Római Birodalomhoz tartozó területen. A legnagyobb horderejű felfedezést, Székelyudvarhely – Kadicsfalvi-réten feltárt lelőhely jelenti, amely Erdély eddigi legnagyobb és legjobban kutatott Marosszentanna-kultúrájú települése.

A 3-4. századi települést, amely egykor a vizigótoknak adott lakhelyet a Kadicsfalvi-réten, a Haáz Rezső Múzeum régészei kutatják 2007 óta. Amikor elindult cégünk új székhelyének beruházási folyamata és a terület felmérése, kiderült, hogy a terület szervesen kapcsolódik a szomszédos, 2007–2008-as ásatások helyszínéhez, és értékes leletanyagot rejt a föld.

A régész csoport vezetője, dr. Sófalvi András, vezette körbe a Color Metal munkatársait a kutatás helyszínén, rávilágítva arra, hogy az ásatások során lelt épületmaradványok, csontok, szerszámok és más eszközök hogyan utalnak a vizigótok életmódjára, étrendjükre, szokásaikra, foglalkozásaira, szerveződésükre. Megtekinthető volt néhány azokból a cserépedényekből, amelyeket sikerült restaurálni, láthattuk a vizigót házak maradványait, kemencék helyét, a gabona őrlésére szolgáló kézimalomkő-darabot, valamint egy térképet az eddigi feltárt helyekről Székelyudvarhelyen.

Bár a terepmunka befejeződött, a Color Metal területén előkerült gazdag leletanyag osztályozása, leltározása és elemzése még ezután következik. Az új irodaházban pedig szeretnénk egy olyan sarkot kialakítani, ahol bemutathatjuk ennek a jelentős munkának a folyamatát és eredményeit, mert ahol ma az ország legnagyon színesfém félgyártmány készlete található, az egyben az ország eddigi feltárt vizigót települései közül a legnagyobb, és fontosnak tartjuk megőrizni és továbbadni ennek a népnek a ránk hagyott örökségét.

A korábbi, 2007–2008-as ásatásokról, a múzeum 2010-ben kiadott szakkatalógusában lehet többet olvasni: https://www.academia.edu/31614726/Bronzkori_n%C3%A9pek_%C3%A9s_vizig
%C3%B3tok_Sz%C3%A9kelyudvarhely_hat%C3%A1r%C3%A1ban._Ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s
_%C3%A9s_szakkatal%C3%B3gus._2010._Sz%C3%A9kelyudvarhely

image1
image2
image3
image4
image5
ksandor képe

About the Author

About: 

Hi, my name is Kiss Sandor, and I am a digital hoarder.